Regulamin

REGULAMIN Mistrzostw Polski w Speedcubingu Skierniewice2023
06-08 PAŹDZIERNIK 2023

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Mistrzostwa Polski w Speedcubingu to impreza o charakterze sportowym dalej zwana „turniejem”
  2. Organizatorem turnieju są LIGA NIEZWYKŁYCH (Przemysław Malinowski, Tomasz Szubert, Janusz Łebkowski, Michał Sozański) oraz „RUBITRENER” Adam Polkowski
  3. Patronem turnieju jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu
  4. Limit zawodników – 200 osób.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU
  1. Rejestracja odbywa się jedynie w formie on-line, poprzez stronę internetową turnieju.
  2. Rejestracja on-line jest otwarta w terminie od 04.09.2023 (20:00 CEST) do 27.09.2023 (18:00 CEST)
  3. Turniej jest otwarty dla zawodników, którzy we wskazanym czasie osiągnęli konkretne limity czasowe. Zarówno terminy rejestracji jak i limity startowe są opisane w zakładce LIMITY na stronie zawodów. 
  4. Mistrzostwa Polski 2023 nie mają dodatkowych ograniczeń wiekowych.
  5. O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wypełniania formularza rejestracyjnego.
  6. Integralną częścią procesu rejestracji jest uregulowanie opłaty startowej za pomocą przelewu. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie do końca danego okresu rejestracyjnego, w przeciwnym wypadku rejestracja zostanie usunięta z listy. Osoby na liście rezerwowej aby mieć możliwość zakwalifikowania się na listę podstawową również muszą opłacić wpisowe! W przypadku przekroczenia limitu turniejowego, wynoszącego 200 osób, zostanie otwarta publiczna lista rezerwowa.
  7. W przypadku rezygnacji ze startu zawodnika znajdującego się na liście zawodniczej, na jego miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej, która opłaciła wpisowe.
  8. Jeżeli twoja rejestracja zostanie anulowana przed poniedziałek, 27.09.2023 18:00 CEST, otrzymasz zwrot w wysokości 100% zapłaconego wpisowego. Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
  9. Uczestnicy turnieju zgadzają się na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem uczestnika/ów oraz imienia i nazwiska na stronach internetowych oraz w social mediach, organizatora, partnerów i patronów.
  10. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania w celach informacyjnych i promocyjnych materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników.
  11. Rejestracja zawodnika w turnieju jest jednoznaczna z zaakceptowaniem przez niego treści niniejszego regulaminu.
 1. WYMAGANIA STARTOWE
  1. Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu turnieju.
  2. Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu.
  3. Zawodnicy startują na dostarczonych przez siebie łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
 1. PRZEBIEG TURNIEJU
  1. Udział w turnieju rozpoczyna się odebraniem pakietu startowego przygotowanego przez organizatora.
  2. Zawodnicy startują zgodnie z założeniami harmonogramu turniejowego.
  3. W pakiecie startowym zawodnik otrzyma również szczegółowy harmonogram indywidualny. Będzie on wskazywał dokładne godziny startów, jak również czas mieszania oraz sędziowania. Nieobecność podczas zaplanowanych obowiązków skutkuje dyskwalifikacją zawodnika z konkurencji, której nieobecność dotyczy.
  4. Nie ma możliwości zmian w grupach startowych.
  5. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz terminowego dostarczenia ich do strefy mieszaczy.
  6. Liczbę oraz kolejność rund dokładnie opisuje harmonogram turnieju.
  7. Zawodnicy są zobowiązaniu do zajmowania stanowisk startowych zgodnie z numeracją przygotowaną przez organizatora.
 1. NAGRODY
  1. Organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych zawodników. (Nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy, medale i puchary)
  2. Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
  3. Nagrody finansowe będą wypłacane na konto w terminie 14 dni od zatwierdzenia wyników przez WCA.
 1. INCYDENTY
  1. Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
  2. Wszelkie publiczne zachowania wpływające negatywnie na wizerunek organizatora lub partnerów będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju. Jeżeli sytuacja opisana w punkcie 7.1 będzie miała miejsce na ternie zawodów organizator może zażądać opuszczenia miejsca zawodów.
  3. W powyższej sytuacji organizator nie zwraca opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
  4. Wszelkie nagrody zdobyte przez tego zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu.
  2. Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.

ORGANIZATOR